Tìm kiếm
Tìm kiếm

Giới thiệu Ocop An Giang

Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực (trí tuệ sáng tạo, lao động, nguyên liệu, văn hóa…) và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang

CÁC SẢN PHẨM OCOP TIÊU BIỂU TẠI AN GIANG

DANH MỤC SẢN PHẨM

VIDEO

VĂN BẢN

Kế hoạch 365/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang năm 2022

Nghị Định 116/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Nghị Định 98/2018/NĐ-CP

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp