Tìm kiếm
Tìm kiếm

Hướng dẫn hỗ trợ chi phí thay đổi mẫu mã, kiểu dáng bao bì đối với sản phẩm OCOP của tỉnh An Giang năm 2022

Facebook
Email
Print

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc tiếp cận nội dung hỗ trợ chi phí thay đổi mẫu mã và kiểu dáng bao bì cho sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của tỉnh năm 2022, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng và phạm vi hỗ trợ

Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của tỉnh An Giang có nhu cầu thay đổi để hoàn thiện mẫu mã và kiểu dáng bao bì.

  1. Điều kiện hỗ trợ

– Sản phẩm phải đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên.

– Bao bì sau khi được thay đổi mẫu mã, kiểu dáng phải có nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP (logo) đúng với số sao được chứng nhận, có nhãn hiệu chứng nhận An Giang (logo) (nếu sản phẩm đã được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang). Bao bì sản phẩm phải tuân thủ các quy định về ghi nhãn hàng hóa.

– Bao bì dự kiến thay đổi mẫu mã, kiểu dáng phải chưa được in ấn, chưa được lưu hành và sử dụng trên thị trường trước thời điểm chủ thể đăng ký thay đổi mẫu mã, kiểu dáng với Sở Khoa học và Công nghệ.

  1. Nội dung, định mức, hình thức hỗ trợ

– Nội dung: hỗ trợ chi phí cho các chủ thể thuê đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện, thay đổi mẫu mã, kiểu dáng bao bì cho sản phẩm OCOP; hỗ trợ chi phí một lần cho một sản phẩm.

– Định mức: Hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 3,5 triệu đồng/sản phẩm.

– Hình thức: thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng của chủ thể.

  1. Tổ chức thực hiện

Chủ thể gửi Đơn đăng ký thay đổi mẫu mã, kiểu dáng của bao bì sản phẩm (Mẫu 01) kèm hình ảnh bao bì hiện tại và bao bì dự kiến thay đổi (đã đáp ứng điều kiện hỗ trợ tại Mục 2) về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, có ý kiến trước khi tiến hành in ấn.

Sau khi thay đổi mẫu mã, kiểu dáng của bao bì, chủ thể gửi Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí thay đổi mẫu mã, kiểu dáng của bao bì (Mẫu 02), các minh chứng có liên quan về Sở Khoa học và Công nghệ (số 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang) để tiến hành xem xét hỗ trợ, gồm:

i) 01 Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí thiết kế mẫu mã, kiểu dáng bao bì (Mẫu 02).

ii) 01 Bản photo Giấy chứng nhận sản phẩm đạt OCOP.

iii) 03 bảng báo giá chi phí thiết kế mẫu mã, kiểu dáng bao bì.

iv) Hóa đơn GTGT chi phí thiết kế mẫu mã, kiểu dáng bao bì (bản gốc).

v) Hình ảnh bao bì đã được thay đổi kiểu dáng, mẫu mã.

vi) Bao bì sau khi được thay đổi mẫu mã, kiểu dáng.

(Tải biểu mẫu tại Website: http://sokhcn.angiang.gov.vn/, Phần Tin vắn, mục Tải tài liệu và văn bản).